Regulamin internetowej sprzedaży karnetów - YO GA TE | Joga i psychoterapia w Poznaniu

Cześć Przyjacielu!

Tutaj odnajdziesz wewnętrzną harmonię. Joga dla początkujących, psychoterapia, medytacja i wsparcie specjalistów z różnych dziedzin. Wszystko po to, abyś wpuścił do swojej duszy radość.
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Sobota 08:00 - 18:00
Niedziela Zamknięte
Regulamin | Polityka prywatności
Zdjęcia z życia YO GA TE
Top

Regulamin internetowej sprzedaży karnetów

YO GA TE | Joga i psychoterapia w Poznaniu / Regulamin internetowej sprzedaży karnetów

Regulamin

Regulamin internetowej sprzedaży karnetów 

Słownik pojęć:

Sprzedawca – Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska, Al. Marcinkowskiego 26/7, 61-745 Poznań, NIP 7781186137, e-mail: marysia@yogate.pl

od którego można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej.

Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do studia jogi za pośrednictwem strony internetowej: www.yogate.pl/grafik

Strona internetowa – strona internetowa www.yogate.pl 

Karnet (1 zajęcia) – pojedyncze wejście do studia jogi przedstawione w ofercie studia dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej. 

Karnet (4 zajęcia) lub Karnet (8 zajęć) – karnety do studia jogi przedstawione w ofercie studia dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej. 

Strona płatności – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52.

§ 1 Sprzedaż on-line

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub przelewem tradycyjnym,
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznanie się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez “kliknięcie” opcji “akceptuję Regulamin”.
 3. Cennik karnetów wstępu są określone na stronie www.yogate.pl, której administratorem jest Sprzedawca.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez dokonanie płatności on-line po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności.
 5. Płatność za karnet zarezerwowany za pośrednictwem witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu rezerwacji. Płatności on-line dokonuje Użytkownik poprzez serwis „Przelewy24”.
 6. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), sprzedaż biletów i karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku, z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Ceny Karnetów są cenami brutto.
 9. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 11. Kupujący może wybrać dowolne zajęcia z grafiku prezentowanego na Stronie internetowej i zapisać się na zajęcia.

§ 2 Uczestnictwo w zajęciach 

 1. Czas trwania zajęć podany jest na stronie internetowej.
 2. Maksymalna liczba uczniów na zajęciach jogi to 5, maksymalna liczba uczestników na pozostałych zajęciach (medytacja / relaksacja) to 8 osób.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do zarezerwowania swojego miejsca na wybranych zajęciach. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobom, które nie zgłosiły swojego uczestnictwa wcześniej. 
 4. Uczestnictwo w zajęciach osób z problemami zdrowotnymi wymaga zgody lekarza oraz prowadzącego. W przypadku nie zgłoszenia problemów zdrowotnych, uczestnictwo w zajęciach bez zgody lekarza oraz bez zgody i wiedzy prowadzącego wyłącza odpowiedzialność Sprzedacy za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie uczestnictwa w zajęciach.
 5. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 6. Kobiety są zobowiązane do zgłaszania przed zajęciami informacji o menstruacji oraz ciąży.
 7. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 8. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśnić z prowadzącym w czasie wolnym przed lub po zajęciach.
 9. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go dokładnie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez prowadzącego. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą prowadzącego.
 10. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobom spóźnionym, utrudniającym prowadzenie zajęć. 
 11. Podczas zajęć należy zachować ciszę i dostosować się do poleceń prowadzącego. 
 12. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez zastosowania się do rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
 13. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie w pełnym słońcu, po uczestniczeniu w innych formach pracy z ciałem (także po masażu i saunie), po spożyciu alkoholu.
 14. Do ćwiczeń należy przystępować minimum 3 godziny po dużym posiłku i 2 godziny po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 15. Ćwiczy się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.
 16. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach w których może dojść do kolizji między uczestnikami (np. stanie na głowie) oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem pasków, klocków, krzeseł itp.
 17. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 18. Przed wejściem na salę należy wyciszyć telefony komórkowe. Nie wyraża się zgody na rejestrowanie zajęć za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk, obraz.
 19. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę odkładając używany sprzęt.
 20. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę jogi. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.
 21. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz maty pozostawione na sali. Kosztowności, pieniądze, dokumenty należy zabierać na salę ćwiczeń.
 22. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 23. Uczestnictwo we wszelkich formach zajęć organizowanych przez Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 24. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 25. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być kierowane pisemnie lub ustnie do pracowników szkoły, lub do kierownictwa szkoły pod adres: marysia@yogate.pl

§ 3 Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetowa Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
 2. Kupujący może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach poprzez anulowanie rezerwacji miejsca na zajęciach. Anulowania rezerwacji można dokonać do 24 godzin przed rozpoczęciem zajęć. Aby anulować zajęcia należy zalogować się na stronę i kliknąć przycisk “anuluj”.
 3. Zakupiony karnet ważny jest od dnia zakupu w zależności od rodzaju Karnetu:
 • Karnet (1 zajęcia) – 30 dni;
 • Karnet (4 zajęcia) – 30 dni;
 • Karnet (8 zajęć) – 60 dni

§ 4 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska świadczy usługi sprzedaży Karnetów i Biletów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu Karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.yogate.pl
 5. Studio Jogi i psychoterapii LOVE LIFE Anna Brzozowska zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie YO GA TE.
 7. Reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres marysia@yogate.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji – 14 dni.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 18.09.2019